REZULTATELE PROCESULUI DE SELECȚIE A PARTENERILOR PENTRU DEPUNEREA DE PROIECTE ÎN CADRUL POCU 2014-2020 ȘCOALA PENTRU TOȚI, OS 6.2, 6.3, 6.4 si 6.6

Standard
Comisia de Evaluare a candidaturilor depuse în urma Anunțului de selecție de parteneri pentru depunerea de cereri de finanțare pentru proiecte  în cadrul POCU 2014-2020 ȘCOALA PENTRU TOȚI, constituită prin Dispoziția nr. 3 / 12.10.2016, a formulat următoarele concluzii:
  1. În urma evaluării documentelor atașate la dosar și conform grilei de evaluare, au fost obținute următoarele punctaje:
  • ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ECONOMICE ȘI EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE, NEAMȚ – a obținut un punctaj de 10 puncte din 10 posibile;
  • ASOCIAȚIA SALVAȚI COPIII IAȘI – a obținut un punctaj de 10 puncte din 10 posibile;
  • ASOCIAȚIA SF. DAMIAN – a obținut un punctaj de 9 puncte din 10 posibile.
2. Având în vedere că aplicanții au îndeplinit condițiile de eligibilitate potrivit anunțului de selecție parteneri, comisia a decis să propună selectarea, ca parteneri, a următorilor:
  • ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ECONOMICE ȘI EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE, NEAMȚ;
  • ASOCIAȚIA SALVAȚI COPIII IAȘI;
  • ASOCIAȚIA SF. DAMIAN.
Entitățile selectate vor fi invitate să semneze acordul de parteneriat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor procedurii.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s