REZULTATELE PROCESULUI DE SELECȚIE A PARTENERILOR PENTRU DEPUNEREA DE PROIECTE ÎN CADRUL POCU 2014-2020, OS 3.7 RSUP

Standard

Comisia de Evaluare a candidaturilor depuse în urma Anunțului de selecție de parteneri pentru depunerea de cereri de finanțare pentru proiecte A și B în cadrul POCU 2014-2020, Obiectivul 3.7 – România Start-Up Plus, constituită prin Dispoziția nr. 2 / 12.10.2016, a formulat următoarele concluzii:

 1.  În urma evaluării documentelor atașate la dosar și conform grilei de evaluare, au fost obținute următoarele punctaje:
 • SC BLUE CONSULTING SRL – pentru proiectul B: a obținut un punctaj de 9 puncte din 10 posibile,
 • ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE CONTINUĂ AD+ IAȘI – pentru proiectul B: a obținut un punctaj de 9 puncte din 10 posibile,
 • SC MIBA CONSULTING SRL – pentru proiectul B: a obținut un punctaj de 8 puncte din 10 posibile,
 • SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING – pentru proiectele A și B: a obținut un punctaj de 9 puncte din 10 posibile,
 • SC EASTERN MARKETING INSIGHTS – pentru proiectul A: a obținut un punctaj de 8 puncte din 10 posibile.
 • Candidatura depusă de  OFICIUL TERITORIAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII ȘI COOPERAȚIE IAȘI – pentru proiectul B: nu a fost evaluată, întrucât entitatea care a depus documentația este o instituție publică și va fi acceptată în calitate de partener în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – condiții generale și specifice.

Având în vedere că aplicanții au îndeplinit condițiile de eligibilitate potrivit anunțului de selecție parteneri, comisia a decis să propună selectarea, ca parteneri, a următorilor:

 • Pentru proiectul A – o cerere de finanțare care va viza domeniul IT&C și industriile creative:
  • SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL;
  • SC EASTERN MARKETING INSIGHTS SRL.
 • Pentru proiectul B – o cerere de finanțare care va viza toate domeniile relevante pentru specializarea inteligentă a regiunii și domenii relevante pentru politica de competitivate a României 2014-2020:
  • SC BLUE CONSULTING SRL;
  • ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE CONTINUĂ AD+ IAȘI; 
  • SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL.
  • De asemenea, se propune acceptarea OFICIULUI TERITORIAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII ȘI COOPERAȚIE IAȘI ca partener instituție publică în proiect.

Candidatura SC MIBA CONSULTING SRL este propusă a fi acceptată ca rezervă în cadrul activităților propuse de aceasta, dacă, din discuțiile cu entitățile selectate va rezulta că acestea nu pot acoperi integral activitățile ce vor fi propuse spre finanțare. În acest sens, se va comunica SC MIBA CONSULTING SRL în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor dacă există activități care nu pot fi acoperite de către partenerii deja selectați.

Entitățile selectate vor fi invitate să semneze acordul de parteneriat în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor procedurii.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s