Prelungirea termenului de depunere a candidaturilor pentru selecția de parteneri pentru depunerea de cereri de finanțare în cadrul  POCU 2014-2020, Obiectivul 4.2

Standard

ANUNT anunt_selectie_parteneriat_pocu-_prelungire2

privind prelungirea termenului de depunere a candidaturilor și modificarea unor aspect din dosarele de candidatură pentru selecția de parteneri pentru depunerea de cereri de finanțare în cadrul  POCU 2014-2020, Obiectivul 4.2

Având în vedere anunțul nr. 219/01.08.2016 și anunțul de prelungire nr. 240/29.08.2016 privind selecția de parteneri pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii a două cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

ANUNȚĂ

 1. Prelungirea termenului de depunere a documentațiilor pentru selecția partenerilor în vederea depunerii de cereri de finanțare în cadrul apelului menționat mai sus, astfel:
 • Termen limită de depunere: 09.09.2016, ora 14:00.
 • Eventualele solicitări de clarificări se pot transmite pe fax sau pe email, la adresa office@adieuronest.ro, până la data de 08.09.2016, ora 12:00.
 • Propunerile de parteneriat elegibile vor fi selectate și aprobate de către o comisie numită în acest sens. Rezultatele procedurii de selecție vor fi anunțate pe site-ul solicitantului, la adresa www.adieuronest.ro, în termen de maximum 3 zile de la termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură.
 1. Modificarea mențiunilor din cuprinsul Anunțului nr. 219/01.08.2016, astfel:
 1. „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară va depune 4 cereri de finanțare (în loc de 5) în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate”.

Proiectele vor fi implementate în zone marginalizate din județele Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.

 1. Activitățile pentru care se solicită parteneri sunt următoarele:
 • Activități/ sub-activități în domeniul ocupării forței de muncă – consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal.
 • Sunt vizate cursuri de formare de nivel II și III (360 – 720 ore) în următoarele domenii (orientativ):
  • zidar, pietrar, tencuitor
  • zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor
  • dulgher – tamplar – parchetar
  • mecanic auto
  • instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
  • confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice
  • montator pereti si plafoane din ghips carton
  • fierar – betonist – montator prefabricate
  • tinichigiu vopsitor auto
  • electrician electronist auto
  • asfaltator
  • lucrator in lacatuserie mecanica structure
  • constructor drumuri si poduri
  • electrician constructor
  • laminorist
  • mecanic vulcanizator
  • tamplar universal
  • asistent maternal
  • asistent personal al persoanelor cu handicap grav
  • Ingrijitoare batrani la domiciliu
  • Ingrijitor/Ingrijitoare bolnavi la domiciliu
  • Infirmiera
  • Baby-sitter.
 1. Dosarul de candidatură al potențialului partener va cuprinde următoarele documente:

„4. Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal) sau declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu înregistrează obligații restante la bugetul local și bugetul asigurărilor sociale”.

 

 

Toate celelalte prevederi rămân neschimbate.

 

 

Director executiv,

Alina Popa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s