Prelungirea termenului de depunere a candidaturilor pntru selecția de parteneri pentru depunerea de cereri de finanțare în cadrul POCU 2014-2020, Obiectivul 4.2

Standard

 

Având în vedere anunțul nr. 219/01.08.2016 privind selecția de parteneri pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii a două cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

ANUNȚĂ

 1. Prelungirea termenului de depunere a documentațiilor pentru selecția partenerilor în vederea depunerii de cereri de finanțare în cadrul apelului menționat mai sus, astfel:
 • Termen limită de depunere: 05.09.2016, ora 14:00.
 • Eventualele solicitări de clarificări se pot transmite pe fax sau pe email, la adresa office@adieuronest.ro, până la data de 02.09.2016, ora 12:00.
 • Propunerile de parteneriat elegibile vor fi selectate și aprobate de către o comisie numită în acest sens. Rezultatele procedurii de selecție vor fi anunțate pe site-ul solicitantului, la adresa www.adieuronest.ro, în termen de maximum 3 zile de la termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură.
 1. Modificarea mențiunilor din cuprinsul Anunțului nr. 219/01.08.2016, astfel:

„Asociația de Dezvoltare Intercomunitară va depune 5 cereri de finanțare (în loc de 2) în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate”.

Proiectele vor fi implementate în zone marginalizate din județele Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.

 1. Activitățile pentru care se solicită parteneri sunt următoarele:
 • Activități/ sub-activități în domeniul ocupării forței de muncă – consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal.
 • Sunt vizate cursuri de formare de nivel II și III (360 – 720 ore) în următoarele domenii (orientativ):
  • zidar, pietrar, tencuitor
  • zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor
  • dulgher – tamplar – parchetar
  • mecanic auto
  • instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
  • confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice
  • montator pereti si plafoane din ghips carton
  • fierar – betonist – montator prefabricate
  • tinichigiu vopsitor auto
  • electrician electronist auto
  • asfaltator
  • lucrator in lacatuserie mecanica structure
  • constructor drumuri si poduri
  • electrician constructor
  • laminorist
  • mecanic vulcanizator
  • tamplar universal
  • asistent maternal
  • asistent personal al persoanelor cu handicap grav
  • Ingrijitoare batrani la domiciliu
  • Ingrijitor/Ingrijitoare bolnavi la domiciliu
  • Infirmiera
  • Baby-sitter.

Toate celelalte prevederi rămân neschimbate.

Documentatia integrala este disponibila aici: anunt_selectie_parteneriat_pocu _prelungire

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s