Standard

ANUNT 

solicitare oferta coaching

privind achiziționarea de servicii de organizare sesiuni de coaching/mentoring

 

Vă rugăm să ne înaintați oferta dumneavoastră, în conformitate cu următorul „Caiet de sarcini”.

Achizitor: Asociatia Cluster Regional Inovativ EURONEST IT&C HUB

Adresa: Iași, Blvd Ștefan cel Mare și Sfânt 69

Contact: Telefon/fax: 0232.273.814

e-mail: euronest@yahoo.com

Oferta trebuie sa conțină costurile detaliate precum și o agendă de desfășurare a sesiunilor și va fi înaintată până la data de 12.11.2015, ora 16.00.

                Denumirea proiectului: „Creșterea competitivității Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C HUB și stimularea interacțiunilor dintre membri pentru dezvoltarea de produse de înaltă tehnologie”, cod SMIS 49786

                Denumirea contractului: „Servicii de organizare 6 sesiuni de coaching/ mentoring”.

CAIET DE SARCINI

                Informații generale:

Asociația Cluster Regional Inovativ EURONEST IT&C HUB din Iași implementează proiectul „Creșterea competitivității Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C HUB și stimularea interacțiunilor dintre membri pentru dezvoltarea de produse de înaltă tehnologie”, cod SMIS 49786, prin care se urmăreşte stimularea iniţiativelor și promovarea internă și internațională a membrilor clusterului, precum și realizarea a două proiecte de cercetare industrială.

În vederea realizării obiectivelor aferente proiectului, cu sprijinul experților și pe baza Planului de Dezvoltare al Clusterului Regional EURONEST ITC HUB și a Planului de Marketing,  vor fi organizate șase sesiuni de coaching/mentoring.

Sesiunile de coaching/mentoring vor contribui la facilitarea interacțiunii dintre membrii clusterului și consilierea acestora în probleme specifice.

Numărul estimativ de participanți este de min. 8 participanți/sesiune, adică, în total, minimum 48 de participanți.

Sesiunile de coaching vor trebui să urmărească următoarele tematici:

  • inovare (diagnosticul capacității de inovare a companiei; bordarea inovării ca proces organizațional; metodologii alternative de stimulare a creativității; tehnici pentru crearea de concepte și prototipuri;  facilitarea proceselor de rezolvare a problemelor prin metode creative;  construirea culturii inovării la nivel organizațional);
  • leadership (rolul de lider, delegarea responsabilităţilor, reprezentarea obiectivelor organizaţiei; managementul performanţei echipei, evaluarea angajaţilor; motivarea angajaţilor/partenerii de lucru; cultura lucrului în echipă; managementul conflictelor din organizaţie);
  • controlling (tipurile de decizii din cadrul unei firmei; tipurile de costuri generate în cadrul unei firme – costuri fixe, costuri variabile, directe, indirecte; metode de planificare și bugetare; raportare; metode de reducere a costurilor; crearea unui sistem de avertizare timpurie; identificarea surselor de economisire, respectiv a celor de pierdere din cadrul firmei);
  • managementul schimbării (creșterea și dezvoltarea organizaţională; necesitatea restructurării, determinată de performanţa redusă; schimbarea acţionariatului, schimbarea mediului economic);
  • managementul operațiunilor (creșterea randamentului proceselor interne; reducerea costurilor asociate proceselor; creșterea productivității; creșterea flexibilității în satisfacerea cerințelor clienților; creșterea satisfacției clienților; înțelegerea unei culturi bazată pe îmbunătățire continuă).

Contractul de “Servicii de organizare 6 sesiuni de coaching/mentoring” are o valoare estimată de 10.000 lei, inclusiv TVA, și se va derula până la data de 19 noiembrie 2015.

Continutul ofertei:

Ofertantul va trebui să prezinte o propunere de teme ce vor fi abordate în cadrul sesiunilor.

La finalul sesiunilor vor fi eliberate certificate de participare pentru fiecare sesiune în parte, fiind menționată tema sesiunii si numele participantului.

Oferta trebuie sa conțină costurile detaliate precum și o agendă de desfășurare a sesiunilor și va fi înaintată până la data de 12.11.2015, ora 16.00.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s